Geschiedenis

In oktober 1957 is “Accordeonvereniging Animato” opgericht door een drietal ouders (Sjouke Veldhuis, Klaas Douma, Jan Schippers) van leerling-accordeonisten die op de muziekschool zaten. Met hen is toen besloten om een accordeonvereniging op te richten. Er moest een dirigent worden gezocht en zo kwamen ze terecht bij de heer Klaas Jansma uit Echtenerbrug. Het eerste bestuur bestond uit J. Veldhuis, A. Boezerooij, A. Douma, T. Hofstee en M. Schippers.

Al in 1958 deed de club voor het eerst mee aan een concours in Rijs. Vele concoursen volgden nog, zoals in Hoog-Soeren, Arnhem, Hierden, De Rijp en Heilloo. Vele prijzen werden gewonnen en op een zeker moment zat de club in de superieure afdeling.

Na 15 jaar dirigentschap hield de heer Klaas Jansma ermee op en werd opgevolgd door de heer Jeltema uit Emmeloord. Geen concoursen meer, maar in plaats daarvan kwam het spelen in tehuizen om de mensen van de muziek te laten genieten. De heer Jeltema heeft vijf jaar voor het orkest gestaan en moest om gezondheidsredenen de dirigeerstok neerleggen.

Toen zijn we bij de heer Jelle Voolstra uitgekomen en gevraagd of hij bij de club wilde komen. Sinds september 1977 staat de club onder zijn leiding.

We zijn een zeer gezellige vereniging en vandaag de dag telt de vereniging 13 leden.

079

Animato met dirigent Dhr. Jeltema uit Emmeloord

Animato met dirigent Dhr. Jeltema uit Emmeloord.