Privacy Policy

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website accordeonvereniginganimato.nl bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan accordeonvereniginganimato.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
1b accordeonvereniginganimato.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2. Cookies
2a accordeonvereniginganimato.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan aenbracing.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij accordeonvereniginganimato.nl. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.

4. Disclaimer
accordeonvereniginganimato.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.