Privacy en wetgeving

Leden en donateurs van de Accordeonvereniging “Animato”

Op 25 mei 2018 is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Het bestuur van de accordeonvereniging Animato is in het bezit van uw gegevens en gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en verstrekt deze ook niet aan derden buiten het bestuur.

We gebruiken uw gegevens enkel om de ledenadministratie bij te houden en u te berichten over activiteiten en wat daarmee verbonden is.

Alle personen welke met hun gezicht herkenbaar staan afgebeeld op foto’s, hebben aangegeven geen bezwaar te hebben om op onze website afgebeeld te staan.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dan per mail of per post aan ons doorgeven .